Mieli Anykščių ir Latavos krašto mylėtojai!

Informuojame Jus, kad rytoj, gegužės  20d. Anykščių rajone, Latavos krašte vyks žinomo gamtininko, fotografo, rašytojo S.Paltanavičiaus gamtotyrinė ekspedicija “Latavos lakštingalų tarmės paieškos“.

Bus tyrinėjama ir fiksuojama Latavos krašto unikali želmenija, augmenija, paukščiai ir gyvūnai. S.Paltanavičius papasakos ir apie tai, kokie Mindaugo laikų augalai išliko iki mūsų dienų.

Kviečiame Jūsų bendruomenės narius -vaikus, jaunimą, suaugusius, kurie myli gamtą ir mėgsta įdomius atradimus, dalyvauti ekspedicijoje.

Renginys yra projekto LATAVOS KULTŪROS KELIAS, kurį vykdo VšĮ Laiko skrynia, dalis.

Ekspedicijos pradžia 8.20 val.

Susitikimo vieta: Kiaušagalio kaimas, Lietuvos savanorių šaulių gimtinė, prie medinio koplytstulpio.  

Projekto vadovas

Virginijus Strolia

Tel.: 869918595

Projektą remia:

Anykščių rajono savivaldybė