12,4 km. BAREIŠIAI. Jonelio ūksmėje

12,4 km. BAREIŠIAI. Jonelio ūksmėje

Bareišių kaime 1923 m. buvusios 7 sodybos su 75 gyventojais. Mažiau teliko – bet keliolika vietinių šio kaimo istoriją ir toliau rašo.

Čia jau Bareišių kapinaitės – lyg ir paskutinis amžinybės kalnelis Latavos slėnyje. Šv. Jono Nepomuko, praėjusiais amžiais tautiečių su didžia meile Joneliu vadinto, stogastulpis Valento Survilos rankomis 2009 m. iškilo milžiniškas – net septynių metrų, tarsi sparnuotas, iš toli ir nuo plento matomas.

Žvalgosi po Latavos kraštą čekų šventasis, tylus ir išmintingas didžių paslapčių sergėtojas ir tiltų bei upeivių globėjas. Prahoje karalienės nuodėmklausiu tapęs, valdovui išduoti tai, ką per išpažintį girdėjęs, jis atsisakė. Nuožmiųjų tarnų buvo prikultas, nutemptas ant tilto ir į Vltavos srovę įmestas, negailestingai su visa paslaptim paskandintas. Tik žvaigždės dangiškosios, kankinio mintį vainikuodamos, iš vandens virš debesų pakilo. Ir anykštėnams jis artimas tapo, nes Anykščių miesto herbe jo lyg miesto dangiškojo globėjo atvaizdas nuo XVIII a. pabaigos puikuojasi.