18 km. BUTKIŠKIS. Kovų atminties kalnelis

18 km. BUTKIŠKIS. Kovų atminties kalnelis

Andrioniškio miestelio kaimynystėje miškų supamas Butkiškio kaimas niekuomet nebuvo didelis. 1923 m. čia stovėjo 2 sodybos, jose suskaičiuota 17 gyventojų. Vieną iš šių sodybų XX a. pradžioje savo tėviškėje pasistatė inžinierius, garsus Lietuvos tiltų ir bažnyčių konstruktorius Pranciškus Markūnas (1873–1964).

Kaimą išgarsino XX a. vidurio laisvės kovos – čia buvo visos Šiaurės Rytų Lietuvos pasipriešinimo okupacijai koordinacinis centras, čia buvo įrengta Šiaurės Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities štabo slėptuvė. Tačiau 1949 m. spalio 28 d. Butkiškio kaime NKVD kareiviai ir stribai apsupo slėptuvę globojusią Jovaišų sodybą. Tąkart žuvo Šiaurės Rytų Lietuvos srities vadas Antanas Slučka-Šarūnas (1917–1949), jo žmona partizanė Joana Railaitė-Varčiūnienė-Slučkienė-Neringa (1920–1949) ir partizanas Juozas Jovaiša-Lokys (1922–1949).

Laisvės gynėjų žūties vieta nuo 2000 m. yra valstybės saugoma kaip kultūros vertybių registro objektas.  Buvusios slėptuvės vietoje žuvusių artimųjų iniciatyva pastatytas medinis kryžius bei akmeninis paminklas su iškaltu įrašu. O šalia, smėlio kalnelyje, vis dar matomi žiauriai suniokotos partizanų slėptuvės  pėdsakai…