12,2 km. KARČIAI. Pilėnų kapinynas

12,2 km. KARČIAI. Pilėnų kapinynas

Čia kadaise buvęs pono Žalkausko dvaras, ant kalno stūksojęs ir sparnais mojęs vėjo malūnas, prie vieškelio iš Troškūnų į Anykščius riogsojusi pajuodusi karčiama, šalia jos buvusi kalvė. Lemtingais 1923 m. surašytos 9 sodybos su 40 gyventojų.

Tas susimąstęs, priekyje surištomis rankomis, tarsi ir tradicinis Jėzus Nazarietis, 2008 m. paženklinęs sutvarkytą senkapį, meistrui Valentui Survilai toks smailianosis nusisekė – tarsi iš vietinės Tarabildų giminės kilęs būtų. Su kokia tėviškės meilės jėga, kokiu dideliu būriu tą kalną prieš paminklą statant entuziastai valė!.. Tuo metu jiems net ir kunigaikščio kovingumu bei midaus pamėgimu garsėjantį kaimyną, „tvarką daryti“ sumaniusį, senkapio tvarkytojus užpuolusį, įveikti teko.

Toks Algimantas Petrulis, kuris Palatavio vietovardžių mistika karštai žavėjosi ir juose neįtikėtinus dalykus išskaitydavo, vėl nusprendė savaip – čia tad ir bus palaidoti Palatavio piliakalnio ir papilio sodžių gyventojai, pilėnai ar pirmieji tikriausi Lietuvos piliečiai…