1,5 km. TROŠKŪNŲ GELEŽINKELIO STOTIS. Vartai į pasaulį

1,5 km. TROŠKŪNŲ GELEŽINKELIO STOTIS. Vartai į pasaulį

1897–1899 m. nutiesus siaurąjį (750 mm pločio vėžės) geležinkelį Panevėžys–Anykščiai–Utena–Švenčionėliai, į šiaurės rytus nuo Troškūnų miestelio buvo pastatyta Troškūnų geležinkelio stotis, sustiprinusi miestelio ūkinę svarbą regione ir suteikusi apylinkių gyventojams kelionių į pasaulį galimybių.

Tuo metu, kai Troškūnuose dar niekas nematė ir bent porą dešimtmečių nematys nė vieno automobilio, sėdęs į traukinio vagoną, visai nebrangiai galėjai pasiekti Panevėžį, o iš ten – net ir pačią Rusijos imperijos sostinę Sankt Peterburgą. Arba leistis Anykščių link, persėsti Švenčionėliuose į didesnį traukinį ir dundėti Varšuvos, kitaip tariant, visos Europos link.

Nuo XX a. pradžios Troškūnų geležinkelio stotyje kartais stabteli nebent pilnas turistų siauruko traukinys. Išlikęs stoties pastatų ansamblis: stotis, prekių sandėlis ir namas – 1996 m. buvo įtrauktas į Lietuvos kultūros paveldo registrą. Senąją geležinkelio stotį vis gaivina viešoji įstaiga „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“, joje pradėta rengti istorinė geležinkelio technikos ir įrangos ekspozicija.